Bothmer gymnastika

Historie Bothmerovy gymnastiky sahá do dvacátých let minulého století, kdy její zakladatel hrabě Fritz von Bothmer působil na první waldorfské škole ve Stuttgartu a vyvinul ucelený systém pohybové výchovy s ohledem na vývojové zákonnosti, který měl za úkol podpořit zdravý růst a rozvoj člověka. Bothemrova gymnastika je součástí výuky na Waldorfských školách, a od roku 1980 prochází procesem obnovy a její působení se rozšiřuje i do oblasti vzdělávání dospělých, léčebné pedagogiky a fyzioterapie.

Bothmerova gymnastika je založena na znalosti lidského organismus, rozšířené o duchovní vědu Rudolfa Steinera a zohledňující souhru bytostných článků, těla, duše a ducha. Vědomí prostoru a naše umístění v něm ve třech prostorových dimenzích je základem pro harmonické prožívání vlastního života a bytí. Ve spojení se světem člověk nachází sám sebe a rozvijí se skrze konání v prostoru. Při prožívání svého středu a okruhu, při prožívání základních polarit nahoře – dole, vpředu – vzadu, vpravo – vlevo si člověk uvědomuje životní síly, které ho nesou, prožívá tak vnitřní řád, rovnováhu a kreativní potenciál vlastního života.

Bothmerova gymnastika se uplatňuje i jako diagnostický a terapeutický proces. Životní těžkosti, výzvy, potíže a nemoci se projevují i v našem pohybu, v naší rovnováze a vztahu k prostoru. Tak dochází k jednostrannostem, nerovnováze a disharmonii. Cvičení pomáhá najít správnou rovnováhu v životě, pomáhá najít vnitřní klid a plynulost vnitřního vývoje, pomáhá vytvářet harmonii ve vztahu k okolí a rozpoznat zákonitosti jednání a konání ve světě. To vše je propojené s hravým a radostným pohybem, bez zaměření na výkon. Zdravý vztah k vlastnímu tělu je základem mnoha sociální dovedností jako spolupráce, komunikace, koordinace a kreativita v rodině i na pracovišti.

Skrze cvičení se posiluje sebevědomí, pojetí vlastní tělesnosti a propojení se silami prostoru kolem nás. Pravidelné procvičování jednoduchých základních cvičení vede k proměně vnitřního i vnějšího postoje ke světu. Cvičení Bothmerovy gymnastiky proměňuje a utváří člověka na rovině tělesné, duševní i sociální, mění zažité pohybové stereotypy, učí člověka pohybovat se úsporněji a uvolněněji, posiluje tělesnou i duševní rovnováhu. Bothmerova gymnastika je zaměřená na osobní prožitek a usiluje o pozitivní změny spojené s radostí z vlastního lidského bytí, které, tak jako u malých dětí, doprovází nejbytostnější projev naší existence – pohyb.

Více informací najdete zde.