Studium Antroposofické arteterapie

Arteterapie je aktivní terapie, kde se díky uměleckým procesům a vlastní umělecké práci pacient dostává do kontaktu se světem a sám se sebou. Základem je tvůrčí práce s fenomény, které se zjevují v průběhu nemoci a díky vlastním uměleckým procesům. V rámci léčebných cvičení se pracuje v malbě, kresbě či plastické tvorbě modelováním. Tyto techniky podněcují schopnosti jednání, prožívání i poznávání.

Studium arteterapie na Akademii sociálního umění Tábor splňuje požadavky Frei Hochschule für Geisteswissenschaft pro dipl. Arteterapeuta. Studium je 4 leté, dálkové (9 víkendů) s týdenním letním soustředěním. Součástí studia je mentorovaná praxe a stáže v zahraničních terapeutických centrech. Studium se skládá z praktických a teoretických bloků arteterapie a dále obsahuje odborné části z oboru medicíny, psychiatrie, psychologie, biografie, muzikoterapie, pedagogika, eurytmie. Kolegium studia tvoří Bc, Ada Rosin, Dipl. Arteterapeut, Kristýna Brabcová, dipl. Arterapeut (arteterapie), Mudr. Jan Dostal (medicína), Bc. Daniela Dzvoníková (léčebná pedagogika) a řada hostujících zahraničních lektorů a terapeutů, lékařů a jiných odborníků.

 

Vzdělávání v rytmických masážích v ČR

Vzdělávání rytmických masáží dle Dr. Ity Wegman, které nabízí IWA, zakončené certifikovaným diplomem. Jde o první ucelené studium rytmických masáží organizované v České republice. Vzdělávání vede Charlotte Allmer, která po dlouholetých zkušenostech v klinické praxi se zevními terapiemi antroposofické medicíny a spolupráci s paní Irmgard Marbach v Margarethe Hauschka-Schule v Bollu, založila IWA v Grazu, kde již 10 let vede certifikovaná vzdělávání rytmických masáží a zevních terapií.

Kurz kromě techniky masáží umožňuje vhled do základních principů antroposofie. Velmi podstatnou složkou studia je sebepoznání a vlastní zkušenost s metodou do té míry, aby byly osloveny všechny vztahové roviny terapeutického procesu (terapeut, pacient, pozorovatel) a vybudovány kompetence k vědomému použití metody v praxi. V teoretické části bude základem práce s knihou Rytmické masáže podle Dr. Ity Wegmanové (jejímž autorem je dr. M. Hauschka), dále přednášky zahraničních i českých lektorů a referáty účastníků kurzu. Vzdělávání probíhá ve třech letech, každý rok probíhá jeden tzv. Modul, který je rozdělen do tří týdenních bloků. Vzdělávání zahajuje osmidenní orientační Úvodní kurz, který lze absolvovat také samostatně.

 

Podpůrná (léčebná) pedagogika

Dvouletý seminář pro učitele základních škol pořádá Akademie waldorfské pedagogiky ve spolupráci se Sdružením pro antroposofickou medicínu. Studijní program má podobu dálkového studia a probíhá formou víkendových seminářů (pátek večer a sobota), které se konají zhruba jednou měsíčně (celkem 16 víkendů) a letních soustředění v délce jeden týden v každém roce.

Cílem studia je pedagog, který dokáže působit terapeuticky a žije v proudu waldorfské pedagogiky. Poznatky medicíny a antroposoficky orientované speciální pedagogiky prohloubí toto působení ve vztahu k nepravidelnostem, disharmoniím a abnormalitám v rámci dětského vývoje. V prožitku uměleckých činností rozpohybuje pedagog svou fantazii a bude schopen působit ve smyslu individuálních potřeb konkrétního dítěte. Přijetí impulzu osobnostního vývoje pedagogovi umožní doprovázení dítěte v jeho osudu.

 

Škola chirofonetiky

Vývoj chirofonetiky začal v roce 1972 v logopedické a léčebně-pedagogické ambulanci paní Dr. med. Ilse Baurové a pana Dr. phil. Alfreda Baura v Linci v Rakousku. Od roku 1976 se chirofonetika vyučuje. V ČR spadá Škola chirofonetiky pod Asociaci Chirofonetiky ČR, která je součástí mezinárodního vzdělávání. Chirofonetici z celého světa sdílejí své poznatky a zkušenosti na pravidelných mezinárodních setkáních. Studium chirofonetiky je určeno jako doplňkové alternativní vzdělávání především pro ty, kteří již pracují  ve svém povolání v sociální, zdravotnické či školské oblasti. 

Škola chirofonetiky působí v těchto zemích: Německo, Rakousko, Holandsko Skandinávské země, Itálie, Portugalsko, Brazílie, Austrálie, Česká republika. V České republice se konají kursy v Lázních Bělohradu. Vzdělávací program obsahuje tři hlavní oblasti – 1. praktický nácvik chirofonetických tahů a terapeutických dovedností, 2. cvičení smyslů a myšlení jako základu nových diagnostických schopností,  3. studium antroposofie a vlastní meditační praxe.

 

Vzdělávání v léčebné eurytmii v ČR

Slavnostní předání diplomů devíti absolventkám Vzdělávání v léčebné eurytmii proběhlo ve Vile Grébovka dne 12. 10. 2018. Mezinárodní kolegium (Ursula Heusser/CH, Hana Adamcová/CZ, Kaspar Zett/CH, Wilburg Keller Roth/AT) s radostí přivítalo v profesi terapeutické/léčebné eurytmie devět nových kolegyň. Na více než dvouletém vzdělávání, které probíhalo ve dvou až třítýdenních vyučovacích blocích, se podílelo mnoho spolupracovníků z Čech i ze zahraničí. Patří jim jedinečné poděkování.

 

Akademie Miloše Brabínka

S vděčností se díváme zpět na tříleté vzdělávání v antroposofické medicíně v roce 2012 – 2015.

Vzdělávání se zrodilo na podkladě impulzů IPMT v Českém Krumlově v Jižních Čechách. Vyrostlo z potřeb lékařů, farmaceutů a terapeutů dále se vzdělávat v antroposofické medicíně. Tříleté vzdělávání (750 hodin) ukončilo v červnu 2015 více než padesát účastníků, z toho 24 lékařů a studentů medicíny, 6 farmaceutů, dále léčebné eurytmistky, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, léčební pedagogové, psychologové a jeden medicínský technik.

V rámci vzdělávání studenti navštívili také Filderklinik u Stuttgartu, kliniku v Lauchhammeru, Ita Wegman Klinik a Lukas Klinik v Arlesheimu ve Švýcarsku, Weledu Schwäbisch Gmünd.