Sdružení pro antroposofickou medicínu z.s.

SDPAM je organizace podporující rozvoj antroposofické medicíny v ČR. Zastřešujeme odborné terapeutické iniciativy, organizujeme vzdělávací aktivity, informujeme o aktuálním dění v rámci antroposofického lékařství, farmacie a jednotlivých terapií. Pomáháme lékařům, terapeutům a pacientům nacházet cestu jeden k druhému, cestu ke zdraví.

Korespondenční adresa

Ječná 505/2
120 00  Praha 2

IČO: 22898565

Podpořit nás můžete na čísle účtu 2700 2671 27 / 2010 (Fio Banka).
IBAN CZ0820100000002700267127
SWIFT FIOBCZPPXXX

Děkujeme našim sponzorům.

Budeme rádi, když nás podpoříte svým členstvím. Žádost o členství najdete v sekci Dokumenty.

Rada SDPAM

předseda

Lukáš Dostal, Pardubice / Arlesheim CH

Lékař internista, ženatý, otec 4 dětí

 • 1982 – 1988 I. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 • 1989 – 1990 Nemocnice Strakonice: ortopedie a úrazová chirurgie, plicní lékařství

 • 1991 farmaceutické praktikum: Weleda AG, Schwäbisch Gmünd, WALA GmbH Eckwälden, Německo

 • 1991 – 1992 Filderklinik, Německo: Antroposofický lékařský seminář (nyní Eugen Kolisko Akademie)
 • 1992 – 1993 DRK Krankenhaus Hamburg Rissen, Německo: interna
 • 1993 – 1995 Ita Wegman Klinik, Arlesheim, Švýcarsko: interna
 • 1996 – 1997 Nemocnice Oblouková, Praha 10: interna
 • 1997 Atestace vnitřní lékařství I. stupně
 • 1997 – 2012 Weleda spol. s r.o. Praha: z toho 12 let jako jednatel
 • 2012 – 2020 Klinikum Niederlausitz GmbH, Senftenberg, Lauchhammer, Německo: interna gastroenterologie, kardiologie, anesteziologické a resuscitační oddělení
 • 2020 – dosud Klinik Arlesheim, Švýcarsko: interna, onkologie, psychosomatická medicína

1. místopředsedkyně

Hana Adamcová, Praha

Eurytmistka věnující se umění, pedagogice, léčebné eurytmii a vzdělávání dospělých.

 • Studium Sociální a léčebné pedagogiky (dnešní Akademie sociálního umění Tabor) a návazný roční pobyt v Assoziation “ La Branche ” u Lausanne, práce s mentálně postiženými
 • Studium eurytmie na “ Bildungsstätte für Eurythmie ” ve Vídni a pod vedením Jiřiny Lexové v Praze
 • Studium Léčebné eurytmie v Praze a v Dornachu u Basileje
 • 12 let pedagogická zkušenost na všech stupních (ve WMŠ Koněvova, na základních waldorfských školách v Semilech, v Praze Ruzyni a na Waldorfském Lyceu na Opatově v Praze
 • Vyučovací a přednáškové aktivity v Čechách, Bulharsku, Německu, Švýcarsku, Rakousku a v Jižní Koreji. Práce s odbornou i s laickou veřejností.
 • Praxe ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (oddělení psychiatrie) a v Arlesheimu v Lukas-klinice
 • Ve spolupráci s Eurytmickou školou v Norimberku založení projektu Vzdělávání pro učitele eurytmie v Čechách (2002-2007) a Eurytmického vzdělávání v Čechách a na Moravě (2010-2015)
 • Spoluzakladatelka vzdělávání Léčebné eurytmie v Praze (2005 – 2008) a zakladatelka vzdělávání Léčebné eurytmie v ČR (2015-2018)
 • Od roku 2008 vlastní praxe v oblasti Terapeutické eurytmie
 • Spoluzakladatelka eurytmické umělecké skupiny “Theodora”
 • Studentka Školy přírodní medicíny
 • Iniciátorka založení spolku Sdružení pro antroposofickou medicínu z. s. a spolku Eurythmea z. s.
 • Koordinátorka každoroční konference IPMT/K pramenům zdraví v Českém Krumlově
 • Studentka magisterského studia Terapeutické eurytmie na soukromé VŠ Alanus v Alftru u Bonnu (Německo)

2. místopředsedkyně

Jana Vaníčková, Praha

• Narodila se v Broumově. Vystudovala Jiráskovo Gymnázium v Náchodě.

• Vystudovala Přírodovědeckou Fakultu UK v Praze, obor Biochemie.

• V letech 2001 – 2010 pracovala jako vědec v oboru neurobiochemie na Ústavu Organické Chemie a Biochemie v Praze, kde svoji práci zakončila doktorátem.

• V rámci studia se účastnila zahraničních konferencí a odborných stáží např. v německém Bonu v institutu Life and Brain Research Center a získala stipendium na dálkové studium britské Birkbeck College, University of London v oboru proteinové krystalizace.

• Podílela se na chodu rodinného ekologického statku Statek Tilia v Polici nad Metují a dlouhodobě se zajímá o ekologii a zdravý životní styl.

• V letech 2009 – 2014 studovala pětileté dálkové studium Akademie Sociálního Umění Tabor v Praze.

• V letech 2012 – 2017 se podílela na chodu Rodinného Klubu Setkávání v Praze kde spoluvedla mateřské centrum pro maminky s malými dětmi.

• V letech 2016-2020 byla poradkyní pro kosmetiku a výživové doplňky švýcarských firem Just a Nahrin. Nadále se příležitostně vzdělává v kosmetologii, zdravém stravování a celostním přístupu v preventivní medicíně.

• Od roku 2017 je externí poradkyní pro výběr kosmetického zboží pro prodejnu při organizaci Bez Obalu v Praze.

• V roce 2017 prošla několikaměsíční pracovní stáží v anthroposofické farmaceutické firmě Wala Heilmittel v Německém Eckwälden, kde se učila proces přípravy a kontroly rytmických bylinných vodných výluhů.

• V roce 2017 obdržela stipendium pro studium kurzu pro antrhoposofické lékaře a farmaceuty v Německu a Švýcarsku (Basiskurs Anthroposophische Arzneimittel).

• Je vdaná a pečuje o dvě děti.

• V roce 2018 založila Atelier pro goetheanismus a antroposofickou farmacii, kde se zabývá výrobou antroposofických léků a kosmetických přípravků.

• Od roku 2019 pracuje pro ekologickou farmu Kytky od Potoka sro, kde má na starosti zpracování květin.

• V roce 2021 nastoupila na dálkové studium goetheanismu a anthroposofické přírodovědy pod vedením mentorky paní Ruth Mandera

• Jejím hlavním cílem je vnášení umění do vědy a podpora rozvoje anthroposofické farmacie u nás.

4. členka rady

Kristýna Brabcová, Řetouň

Arteterapeutka pracující s dětmi i dospělými, věnuje se waldorfské pedagogice a práci s dětmi,  působí v sociální oblasti

 • Arteterapii vystudovala v Akademii sociálního umění Tabor s diplomem z Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach (Švýcarsko) – dipl. arteterapeut
 • Studium arteterapie na FTVS UK Praha
 • Studium léčebné pedagogiky a sociálního umění – Akademie sociálního umění Tabor
 • Kvalifikační kurz pro asistenty zdravotně postižených dětí a mládeže – pracovník v soc. službách
 • Kvalifikační studium pro práci s dětmi a mládeží – VŠ Palestra
 • Praxe v Association la Branche, Loussanne (Schweiz)
 • Praxe – Modrý klíč (Praha), chráněná dílna (Eliáš)
 • Praxe na Fakultní nemocnici v Hradci Králové (psychiatrie), Paracelsus Klinik (Německo) – Onkologie
 • Aktivní zkušenost s time- oput pobyty mladistvých z waldorfské internátní školy Schloosli Ins, instruktor skautských kurzů Fons a Svatoplukovy pruty
 • Arteterapeut a pracovník v sociálních službách v Camphillu na soutoku, České Kopisty (vedení keramické dílny, svíčkařské dílny, arteterapie)
 • Pravidelně se účastní arteterapeutických konferencí v Dornachu (Švýcarsko), Německu i v ČR
 • Spoluzakladatelka Waldorfské iniciativy Litoměřice a Svobodné základní školy, o.p.s. (arteterapie, zástupkyně ředitelky, školní družina)
 • Lektorka vzdělávání – Studium arteterapie – Akademie sociálního umění Tabor pod záštitou Freie Hochschule für Geisteswissenschaft Dornach, Švýcarsko

5. členka rady

Eva Helebrantová, Praha

 • Řečový poradce a poradce osobnostního rozvoje
  Od roku 2005 působí na ČVUT v$Centru informačních a poradenských služeb, kde
  poskytuje studentům individuální poradenství v$oblasti osobnostního rozvoje a
  řečové poradenství. Zde je také lektorem divadelní dílny. Vyučuje Tvořivou řeč
  studenty léčebné eurytmie a studenty chirofonetiky. Je členkou Divadelního
  spolku Johanes.
  * vystudovala obor Slovo, řeč a divadlo na Akademii sociálního umění Tabor
  (absolutorium na Vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v$Dornachu) a
  získala certi:kát v Sprachgestaltung und Dramatische Kunst (Tvořivá řeč a
  dramatické umění).
  *Výcvik v poradenství v$oblasti osobnostního rozvoje (při Akademii sociálního
  umění Tabor)
  * vystudovala obor Psychologie a pedagogika rodiny, Institut pedagogiky volného
  času
  * Kurz rodinné a sexuální výchovy, FF UK
  *Výcvik v rodinných konstelacích
  *Proseminář waldorfské pedagogiky
  *Základní kurz chirofonetiky

Členové revizní komise

Lukáš Dostal
Marie Pravdová
Hana Mandlíková