Léčebná eurytmie

Možnosti terapie

Léčebná eurytmie je komplexní terapeutická metoda, vycházející z poznatků antroposofické medicíny. Znalosti přírodních věd o lidské tělesnosti doplňuje znalostmi duševního a duchovního rozměru člověka. Je vhodná především při léčbě onemocnění nervového systému, srdce a oběhového systému, systému látkové výměny a pohybového aparátu, jakož i při poruchách psychosomatických a psychiatrických. Léčebnou eurytmii lze využít i v prevenci a při rekonvalescenci.

Základ terapie

Léčebná eurytmie pracuje s kvalitou hlásek lidské řeči. Samohlásky a souhlásky jsou převáděny do pohybů končetin nebo celého těla. Každá hláska (tzn. pohyb) je ve vzájemném vztahu k procesům, které v nemocném těle neprobíhají správně, a působí na ně korigujícím a uzdravujícím způsobem. Hláska se stane sama lékem. Léčebná eurytmie vychází vstříc potřebě dnešního člověka podílet se aktivně na procesu uzdravování. Při této terapii pacient vlastním tělesným pohybem přímo aktivuje své životní síly, aby se opět odpovídajícím způsobem začlenily do procesů v organismu. Cíleně reguluje a harmonizuje procesy v těle, zasahuje až do funkce jednotlivých orgánů a orgánových systémů. Terapeutická cvičení podporují vědomé vnímání vlastní bytosti.

Průběh terapie

Léčebná eurytmie je aplikována hygienicky nebo je předepisována ošetřujícím lékařem. Je prováděna dle individuálně sestaveného terapeutického plánu. Může být prováděna vestoje, vsedě i na lůžku (podle pacien­tova stavu). Cílem rytmicky se opakujících terapeutických hodin je, aby si pacient jednotlivá předepsaná cvičení osvo­jil a mohl posléze cvičit i samostatně, jak mu to jeho situace dovoluje. Jedna terapeutická hodina trvá u dospělého 45 minut (včetně následného odpočinku), u dítěte 30 minut. Jeden cyklus ošetření zahrnuje cca 8 návštěv. Chronická onemocnění a vývojové poruchy si však mohou vyžádat více času.