Kutná Hora

Mezinárodní vzdělávání v antroposofické farmacii, 4.ročník

Rádi bychom Vás pozvali na čtvrtý ročník vzdělávání Mezinárodní asociace antroposofických farmaceutů (IAAP) pro střední, severní a východní Evropu.

Dr. Armin Husemann, seminář Cesta dítěte do vlastního těla, 15.-17.3.24

Přijměte pozvání na víkendový seminář s německým antroposofickým lékařem Arminem J. Husemannem CESTA DÍTĚTE DO VLASTNÍHO TĚLA.

Tajemství rašeliny – přednáška 5.11.2023

Zveme Vás na workshop a přednášku Petera Böhlefelda, zakladatele německé firmy Wandil, která vyrábí terapeutické oleje a textilní vlákna z rašeliny.

Celoroční školení – Filosofie svobody v ČJ

Zveme Vás na unikátní celosvětovou myšlenkově-meditativní studijní cestu poznání.

Kurs se koná již 5.rokem, vždy od září do dubna.

Akademie antroposofické farmacie, 3.ročník

V roce 2021 se konal první ročník 5ti letého studia antroposofické farmacie určený především pro země střední, severní a východní Evropy.

ARTETERAPIE – proseminář 2023/24

Akademie sociálního umění Tabor otevírá ve školním roce 2023/2024 jednoletý proseminář arteterapie s názvem Barvy mezi nebem a zemí.

Přednáška Jak pečovat o své zdraví 28.4.

Nadační fond Na Prahu zve na přednášku Jak pečovat o své zdraví v dobách krizí, pandemií a války Dr.Haralda Merckense, antroposofického lékaře s dlouholetou praxí.

Asthma und Allergien im Kindesalter – Medizin und Pädagogik

Přijměte pozvání na webinář pořádaný německou Společností antroposofických lékařů (GAÄD) spolu s německým Svazem waldorfských škol a Sdružením waldorfských školek na téma:

Astma a alergie v dětském věku.

Rytmická masáž – orientační týden a tříleté vzdělávání

Přijměte pozvání na úvodní kurz k tříletému vzdělávání zevních terapií a rytmické masáže pořádaný Ita Wegman Akademie Steiermark pod vedením Mag.

Arteterapie – proseminář 2023

Akademie TABOR otvírá proseminář Arteterapie s názvem Most mezi uměním a terapií. Tento proseminář je koncipován jako šest víkendových setkání (leden – červen 2023).