Celoroční školení – Filosofie svobody v ČJ

Zveme Vás na unikátní celosvětovou myšlenkově-meditativní studijní cestu poznání.

Kurs se koná již 5.rokem, vždy od září do dubna.

Epika – Lyrika – Drama

Přijměte pozvání na cyklus seminářů tvořivé řeči, řecké gymnastikyhláskové eurytmie.

Posílíme vztah k řeči a tím i k okolnímu světu a k nám samotným.

Akademie antroposofické farmacie, 3.ročník

V roce 2021 se konal první ročník 5ti letého studia antroposofické farmacie určený především pro země střední, severní a východní Evropy.

ARTETERAPIE – proseminář 2023/24

Akademie sociálního umění Tabor otevírá ve školním roce 2023/2024 jednoletý proseminář arteterapie s názvem Barvy mezi nebem a zemí.

Přednáška Jak pečovat o své zdraví 28.4.

Nadační fond Na Prahu zve na přednášku Jak pečovat o své zdraví v dobách krizí, pandemií a války Dr.Haralda Merckense, antroposofického lékaře s dlouholetou praxí.

Asthma und Allergien im Kindesalter – Medizin und Pädagogik

Přijměte pozvání na webinář pořádaný německou Společností antroposofických lékařů (GAÄD) spolu s německým Svazem waldorfských škol a Sdružením waldorfských školek na téma:

Astma a alergie v dětském věku.

WHO standardy pro AM

V letošním roce budou zveřejněny standardy pro vzdělání v antroposofické medicíně schválené světovou zdravotnickou organizací (World Health Organisation, WHO).

Tvořivá řeč a řecká gymnastika – cyklus seminářů

Zveme Vás na jarní cyklus seminářů tvořivé řeči a řecké gymnastiky.

Ve smyslu prologu Janova evangelia “Na prapočátku bylo Slovo” budeme společně objevovat tvořivé principy v řeči.