Nadační fond „Na prahu“

Nadační fond vznikl 23. 1. 2012. Jeho účelem je poskytování podpory v oblasti duchovního, duševního a fyzického rozvoje a pomoc při překonávání náročných životních situací sociálně-zdravotního charakteru.

https://fondnaprahu.cz/

Zaměřujeme se na zvýšení přístupnosti antroposofických terapií a léků, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Posuzujeme s tímto ohledem individuální žádosti pacientů a z prostředků fondu podporujeme ty pacienty a klienty, kteří léčbu neodkladně potřebují, přejí si ji, ovšem s ohledem na svou hmotnou situaci si ji nemohou dovolit.

Do budoucna je naším záměrem získat dostatečné množství finančních prostředků, které by umožnilo rozsáhlejší a dlouhodobější podporu terapeutických činností. Jedním z těchto cílů by bylo založení kliniky/terapeutika s celostním přístupem k pacientům.

Náš nadační fond nese název „Na prahu“. V životě nás potkávají situace, které můžeme nazvat „prahové“. Situace, ve kterých ztrácíme půdu pod nohama. Potkáváme se s onemocněními fyzickými či duševními, se ztrátou blízkých, ztrátou zaměstnání, bolestí, nejistotami a úzkostí. To, co jsme doposud považovali za jistoty, mizí a někdy i přestáváme poznávat sebe samé tak, jak jsme se doposud znali.

Obracejí se na nás lidé v těchto prahových situacích a s vaší finanční podporou jim můžeme nabídnout pomoc.

Poděkování 

‚Jsem moc rád, že něco takového jako váš nadační fond existuje. Chvála všem sponsorům a vašemu vedení….‘ muž, 23 let, 2012

‚Milí a vážení lidé z Nadačního fondu Na prahu, chtěla bych Vám hluboce poděkovat za podporu, kterou mi fond poskytuje. Příliš toho o fondu nevím…Je to pro mě trošku kouzelné a zvláštní spojení….Vaše pomoc je pro mě nezaplatitelná a velmi si jí vážím! Můj život se mění k lepšímu. Je přede mnou sice ještě dlouhá cesta, ale věřím, že i díky Vám….budu jednou žít život v této realitě a ne ve vymyšleném světě plném hranic, strachu, úzkosti a samoty.‘ žena, 22 let, 2013  

‚Díky nadačnímu fondu „Na prahu“ jsme se synem mohli docházet na léčebnou eurytmii, která nám pomohla nejen s enurézou, ale myslím, že nás se synem více sblížila a propojila. Výsledky se nedostavily ihned, ale dostavily a to je pro nás moc důležité a máme z nich ohromnou radost.‘ matka devítiletého syna 2017

‚Pravidelně se hroutím pod tíhou neúprosné ekonomické reality…Výdělek je bídný a nejistý….Čím dál tím častěji si připadám jako robot…..Přichází velký zánět močového měchýře, úzkosti – období „temna“, sedím, ležím, nemám sílu, osvěžující spánek neexistuje. Nejím, nebo málo, mám bolesti…výsledky říkají, že jsem zdráva. Lékaři si mně přehazují jak horký brambor….Jak dál? Kdo mi pomůže?…Přežívám. Díky podpoře Nadačního fondu jsem mohla začít cvičit léčebnou eurytmii a pracovat na biografii. Jsem na cestě k uzdraveni. Už nepřežívám. Těším se, že budu zase dělat práci, kterou miluji.‘  žena, 45 let, 2017

‚Děkuji Vám za Váš zájem a podporu. Moc mi v životě pomáháte.‘ žena, 37 let, 2019

Správní rada

  • Barbora Filípková – psychologické poradenství
  • Karolína Svobodová – léčebná eurytmie
  • Dita Smržová – lékařka, porodnictví

Kontakt

IČ: 242 09 660
účet: 2800480603/2010
Krásného 354/5, Praha 6,
PSČ 162 00

Níže si můžete stáhnout formulář žádosti o podporu.

NF Žádost o finanční podporu