The Art of Healing/Umění léčit –
film o antroposofické medicíně

Díl 1

Živoucí kořeny/100 let antroposofické medicíny

První díl seriálu o antroposofické medicíně s českými titulky nám představí první antroposofickou kliniku, kterou založila lékařka Ita Wegman v roce 1921 ve Švýcarsku, v Arlesheimu u Basileje. Dnes tam pracuje i onkoložka Dr. med. Marion Debus a spolu s týmem terapeutů a ošetřovatelů rozvíjí celostní, integrativní medicínu.

Díl 2

Na počátku života/Pediatrie na klinice Filderklinik

Klinika Filderklinik u Stuttgartu může sloužit jako vzor mezioborové spolupráce. Na zdejší dětské jednotce intenzivní péče je hi-tech medicína doplňována „měkkými“ léčebnými metodami, např. muzikoterapií nebo rytmickými masážemi. Ve výsledku to mimo jiné umožňuje redukovat množství podávaných léků.

Díl 3

Ambulantní péče / Antroposofická medicína pro všechny

Společenské poslání antroposofické medicíny zahrnuje ambulantní lékařskou péči, kterou poskytují interaktivně pracující ambulance. Integrativní Dům zdraví v Heidenheimu (Německo) je toho příkladem, a to i díky svému propojení s místní klinikou.

Díl 4

Vnímat celého člověka / Umělecké a pohybové terapie

Celostní přístup v medicíně zahrnuje způsoby, jak posílit tvůrčí duševní a duchovní síly v člověku. Nabídky jako arteterapie, muzikoterapie a terapeutická eurytmie podporují trvalé uzdravení.

Díl 5

Antroposofické léky

Od přírody k člověku: Léky pro antroposofickou medicínu lze získat ze všech přírodních říší. Při zpracování léčivých rostlin, jako je např. třezalka nebo hořec, se vzájemně doplňuje vědecký přístup a příroda. Ekologie hraje v celém procesu klíčovou roli.

Díl 6

Jmelí jako příklad

Integrativní onkologie: Léčba jmelím je jednou z nejčastěji používaných doplňkových terapií u pacientů s rakovinou. Sto let od prvních podnětů Rudolfa Steinera klinický výzkum stále více potvrzuje její účinnost a objevuje nový léčebný potenciál jmelí.

Díl 7

Cesty do budoucnosti / Vzdělávání a výzkum v antroposofické medicíně

Integrativní studium antroposofické medicíny (IBAM) na Univerzitě Witten-Herdecke s přidruženým školícím pracovištěm na klinice v  Herdecke umožňuje budoucím lékařům učit se integrativní medicínu v praxi.

Příklad klinického výzkumu v nemocnicích v Herdecke a Havelhöhe ukazuje, že antroposofická medicína je samostatným příspěvkem k medicíně orientované na člověka.