The Art of Healing/Umění léčit – film o antroposofické medicíně

V produkci Medicínské sekce při Goetheanu byl natočen sedmidílný film „Umění léčit“. Film nechá diváka nahlédnout do antroposofických klinik a ordinací a představí mu řadu renomovaných lékařů a terapeutů. Jednotlivé díly jsou zaměřeny na určité téma – na historii vzniku antroposofické medicíny, na její aplikaci v onkologii, na péči o předčasně narozené děti, na klinickou a ambulantní praxi, na výrobu antroposofických léků, na užití preparátů z jmelí v moderní onkologii, na ošetřovatelské techniky a na současný stav antroposofického lékařského vzdělávání a medicínského výzkumu. Výsledkem je živý a komplexní obraz moderní medicíny pro 21. století.