Spacial dynamics

Spacial Dynamics je pohybová terapia, ktorú vyvinul americký šermiar a psychológ Jaimen McMillan.

Dlhoročnou  intenzívnou prácou s rôznymi pohybovými, gymnastickými a terapeutickými technikami vyvinul metódu, ktorá nás učí, ako využívať svoj vlastný priestor na to, aby sme sa postarali o zdravie vlastného tela a naučili sa vychádzať so svojím okolím objektívnym a srdečným  spôsobom.

Táto technika dodáva vzťahu medzi telom človeka a okolitým priestorom blahodárny,  liečivý účinok . Učí nás spoznávať priestor ako živú silu , ktorá je pre pohyb rovnako dôležitá ako naše vlastné telo.

Skúma skrytý účinok sily a jej využitie v pohybe. Zdravý pohyb zabraňuje zraneniam a predčasnému opotrebovaniu ľudského tela. Takto oživený priestor  zmení  vnímanie vlastného tela, oživí ho a tým zlepší schopnosť koncentrácie a vnímavosť k okolitému svetu a ľuďom.

Metóda

Súčasťou je aj technika prikladania rúk s pohybom sledujúcim prúdenia tela – modelovanie. Tým sa obnoví dynamika tela, čo nám prináša úľavu, príjemný pocit, ľahkosť, zlepšenie zdravotného stavu, držania tela, čím sa predchádza bolestiam pohybového aparátu. Táto metóda ponúka veľa pohybových možností, ktoré je možné v prípade potreby použiť pri rôznych ťažkostiach, čím sa zlepší kvalita života a práce.

Držanie tela je východiskom metódy Spacial Dynamics, ktoré nám pomáha premeniť naše vystupovanie a otvára nový priestor pôsobenia a realizácie.

Špeciálne cvičenia umožňujú pozitívnu  premenu zaužívaných pohybových zlozvykov,ktoré nám stoja v ceste v našom vývoji a následne otvoria nový priestor  ďalšiemu  rozvoju osobnosti. Vnímanie priestoru je kľúčom pre nové pohybové a komunikačné možnosti.

Spacial Dynamics podporuje naše vedomie a má pozitívny vplyv na náš životný postoj . Rozpúšťanie chronického napätia a bolesti ako aj zmiernenie iných ťažkostí pomáha zaujať nový postoj v každodennom živote.

Pripomínaním si miesta a situácie , ktoré nám spôsobilo zmenu je možné opäť začať pracovať s danou situáciou sebauvedomovaním ,zistenie nás potom privádza k vhľadu, nájdeniu zmysluplnosti, riešenia a následnej zmene nášho telesného , duševného a spoločenského života.