Arteterapie

Možnosti terapie

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných onemocnění. Jako příklad lze uvézt deprese, úzkostné stavy, posttraumatický syndrom, ADHD syndrom, poruchy autistického spektra, rekonvalescenci po těžkých onemocněních či doprovodnou terapii pri léčbě rakoviny. Terapeutický proces pomáhá pacientovi aktivním způsobem zvládnout negativní doprovodné symptomy nemoci a uvolnit tak v organismu samoléčebné síly.

Základ terapie

Arteterapie pracuje  převážně non-verbálním způsobem. Využívá velké množství výtvarných technik. Jako příklad lze uvést kresbu tužkou, uhlem či pastelem; akvarel nebo modelování pomocí hlíny či včelího vosku. Výtvarná zkušenost pacienta není podmínkou. Volba techniky a námětu je pro arteterapeuta nejdůležitějším terapeutickým rozhodnutím, šitým na míru konkrétnímu pacientovi s konkrétními obtížemi. Individuální terapeutický plán navazuje na aktuální schopnosti pacienta a škálu jeho výrazových prostředků postupně rozšiřuje, tak aby se pacient rozvíjel a zároveň se cítil bezpečně.

Průběh terapie

Terapie probíhá zpravidla jednou týdně po dobu dvanácti týdnů. Pravidelnost a ucelenost terapeutického bloku přináší pacientovi větší pocit bezpečnosti a zvyšuje úspěšnost léčby. Arteterapie vychází vstříc potřebě dnešního člověka podílet se aktivně na procesu uzdravování.