Přednášky pro veřejnost: Antroposofická medicína – člověk v centru zájmu.

Cyklus tří seminářů určených pro veřejnost i odborníky. Na semináře naváže otevřené setkání zájemců, kteří by chtěli podpořit vznik iniciativy pacientů pro antroposofickou medicínu v ČR.