Biografická skupina 25.-27.1. 2019 a 1.-3.3. 2019

Seminář je zaměřený na praktickou práci s vlastní biografií ve dvou na sebe navazujících víkendech. Proces začíná prací s jednotlivými událostmi a obdobími života s důrazem na prvních 21 let, poté práce s aspekty života jako např. vztahy, krize atp. a uzavírá se pojmenováváním témat prolínajících se celou biografií. Součástí procesu je vypracování vlastní biografické mapy.

Cílem je navázání dialogu se svým životem, se svou biografií, hlubší porozumění návazností a souvislostí života, prožívání smyslu událostí a integrování jednotlivých aspektů své biografie, což vede k většímu vnímání její celistvosti. Je to výborná psychohygienická a preventivní práce. Tato práce není vhodná pro někoho, kdo právě prochází akutní psychickou krizí.

Pro další informace se obracejte na Barboru Filípkovou, 

, +420 608 809 550