Integrativní medicína v onkologii 26.10.2018 v Praze

Odborné sympozium České lékařské společnosti integrativní medicíny.