Rytmická masáž – orientační týden a tříleté vzdělávání

Přijměte pozvání na úvodní kurz k tříletému vzdělávání zevních terapií a rytmické masáže pořádaný Ita Wegman Akademie Steiermark pod vedením Mag. Dr. Charlotte Allmer, MSc, MEd. a Iniciativou pro vzdělání v rytmické masaži.

Kurz se koná 17.-25.2. 2023 v Trpoměchách u Slaného a od jara 2023 na něj navazuje certifikované tříleté vzdělávání v rytmické masáži, pro které je účast na Orientačním týdnu podmínkou.

Orientační týden nicméně nefunguje pouze jako úvodní kurz pro tříleté vzdělávání. Má ucelenou samostatnou strukturu zprostředkující první kontakt s rytmickou masáží a antroposofickou medicínou. Účastníci se seznámí s principy rytmické masáže a dalších zevních ošetření, naučí se jedno celotělové ošetření, které budou moci dále prakticky využívat. Budeme pracovat na základech antroposofického nazírání na člověka, přístupech různých směrů medicíny, pečlivém pozorování procesů v těle v kontextu přírodních zákonitostí a mnoho dalšího. Témata budou probírána velmi sebezkušenostně se zaměřením na vnímání vlastního těla a jeho potřeb.

Více v letáku.

Přihlášky zasílejte do 31.12.2022 na .

K dokreslení zasíláme zpětnou vazbu dvou účastnic předchozího běhu:

„Mnoho sil mi dala vlídná a přijímající atmosféra ve skupině zralých lidí. Moc dobře se mi tvořilo a přicházely mi nové nápady nejen v teoretické části skupinové tvorby, ale i nové nápady pro můj osobní vývoj.

Učila jsem se vnímat své tělo, vážit si ho a s úctou a pokorou pro něj hledat ozdravné prostředky.

Ochutnala jsem prvky „dýchající“ masáže, která je jemná a pečující a kterou mohu předat svým blízkým.“

„Prostor. Díky kurzu jsem objevila prostor v sobě i kolem sebe. Neuvědomila jsem si to hned, ale až po čase.

Pak dech. Fascinuje mě dech ruky a učit se ho přes hladinu vody, bylo pro mě nádherné.

Celý kurz byl naplněn informacemi, cvičením a výborným jídlem.“