Společně pro zdraví – nový termín 31.10.-1.11.2020, Křtiny

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů SALF Vás srdečně zve na konferenci pořádanou při příležitosti 100. výročí založení antroposofické medicíny.

Společně zde můžeme zažít neopakovatelný víkend, který Vám nechá nahlédnout do jedinečnosti antroposofické terapie, která je postavena na komplexním propojení fyzické, psychické a spirituální podstaty lidské bytosti.

Na konferenci budou představeny modelové případy přístupu antroposoficky rozšířeného pohledu na člověka. Spolupráce lékaře a terapeuta zde bude demonstrována formou kazuistik v jednom léčebném celku (arteterapie, léčebné eurytmie, rytmických masáží, chirofonetiky a muzikoterapie).

Více informací na http://www.100am.cz