08/2011

proběhl II. ročník IPMT konference v Českém Krumlově

10/ 2011

12 duševních cvičení z 5. Přednášky kurzu Léčebné eurytmie  – Hana Giteva, Hana Mandlíková, Jitka Radová

10/ 2011

Rytmické vtírání ( 1. ze 3. kurzů ) – Grosse Brauckman

11/2011

přednáška  pediatra Christopha Meineckeho

„Co potřebují dnešní děti-prevence dětských poruch chování“

05/2011

Dr. Med. Martin Günther Sterner, Onkologie a léčba pomocí preparátů ze jmelí