Prohlášení IVAA k očkování

Milí přátelé, níže najdete prohášení mezinárodní federace antroposofických lékařských asociací IVAA a Lékařské sekce při Goetheanu k očkování proti SARS-CoV-2. Prohlášení bylo publikováno na stránkách IVAA 12.1.2021. Zde pokračujte na originál v angličtiněčeský překlad.

Pandemie virového onemocnění COVID 19 – hlediska a perspektivy

Dr. Mathias Girke společně s Dr. Georgem Soldnerem sepsali obsáhlou esej o situaci kolem virového onemocnění COVID 19. V článku nabízí různé pohledy týkající se původu virového onemocnění, jeho průběhu, léčby i salutogeneze. Navíc představují důvody vzniku a možná řešení.

Dr. Georg Soldner: SARS CoV2, 12.3.2020

Dr. Georg Soldner, pediatr s dlouholetou lékařskou a publikační praxí publikoval článek o aktuální viróze. Dr. Soldner působí ve vedení Akademie antroposofické medicíny při Společnosti antroposofických lékařů v Německu (GAÄD) a je zástupcem vedoucího Lékařské sekce Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu.

Prof. Dr. Harald Matthes a  Dr.Friedemann Schad, Světem obchází strach 13.3.2020

Věcně-vědecký článek k tématu koronavirus od prof. Haralda Matthese, vedoucího lékaře a Dr.Friedemanna Schada, primáře onkologie z nemocnice Havelhöhe v Berlíně.