Pandemie virového onemocnění COVID 19 – hlediska a perspektivy

Dr. Mathias Girke společně s Dr. Georgem Soldnerem sepsali obsáhlou esej o situaci kolem virového onemocnění COVID 19. V článku nabízí různé pohledy týkající se původu virového onemocnění, jeho průběhu, léčby i salutogeneze. Navíc představují důvody vzniku a možná řešení. Článek najdete zde v českém překladu pana Karla Dolisty, jazykové úpravě paní Dr. Horákové a s odbornou korekturou Dr. Mílka a Mgr. Adamcové. Tento český překlad se tak může objevit vedle překladů z jiných jazyků na stránkách Medicínské sekce Goetheana, kde byl 19.3. publikován originál.