Valná hromada Sdružení, 30.5.2020

Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Rohovory o smyslu a cílech SDPAM a na Valnou hromadu Sdružení, které se budou konat v sobotu 30.5.2020 v prostorách Antroposofické společnosti v Hošťálkově ulici v Praze. Vzhledem k mimořádné situaci Vás prosíme předem o potvrzení účasti, např. na email . V případě, že víte, že se nemůžete účastnit, prosíme o včasné vyplnění a odeslání plné moci, aby valná hromada byla usnášeníschopná.