Dr. Johannes Weinzirl, rozhovor 21.8.2019, IPMT, Český Krumlov

Vzpomínáš si na moment, kdy ses poprvé setkal s antroposofickou medicínou nebo antroposofií?

Bylo to v rámci studia medicíny ve Vídni. Na jedné straně jsem byl velice fascinován moderními přírodovědeckými poznatky a velice rád jsem se jimi zabýval ale na druhé straně jsem se setkával s lidmi, kteří mluvili o tom, že v medicíně, tak jak se s ní běžně setkáváme v nemocnicích, neberou ohled na člověka.