IPMT Slovensko 2021 – Ľudské Ja ako kľúč ku zdraviu

Organizační tým IPMT Slovensko připravuje první ročník této mezinárodní konference o antroposofické medicíně, která proběhne v srpnu 2021 v Banské Štiavnici. Přípravné práce pokročily již natolik, že vám nyní můžeme představit pozvánku s podrobnějšími informacemi včetně programu konference. 
 
Milí priatelia,
 
      ITAO – Spoločnosť pre rozvoj antropozofickej medicíny, o.z. v spolupráci s Medicínskou sekciou pri Goetheane Vás srdečne pozýva na prvé slovenské vzdelávacie podujatie v antropozofickej medicíne na Slovensku, IPMT Slovensko 2021.
 
Týždňový seminár, určený pre zdravotníckych pracovníkov, lekárov, farmaceutov, terapeutov, psychológov, psychoterapeutov, špeciálnych a liečebných pedagógov, ako aj študentov týchto odborov, sa uskutoční 14. – 21. augusta 2021 v Banskej Štiavnici. 
 
    Cieľom je umožniť odborníkom spoznať koncept a praktické aplikácie antropozofickej medicíny, a tým podporiť jej udomácnenie a postupný rozvoj na Slovensku. Celé podujatie bude prebiehať dvojjazyčne, v slovenskom a nemeckom jazyku. V programe sa budú striedať odborné prednášky významných odborníkov zo zahraničia, s praktickými ukážkami terapeutických postupov, či bloky určené na samostatnú prácu a aktivitu účastníkov. 
 
   Program podujatia, bližšie informácie o celom podujatí a prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke www.ipmt.sk.
 
   V prípade otázok nás kontaktujte na info@ipmt.sk.
 
   Organizačný tím IPMT Slovensko