WHO standardy pro AM

V letošním roce budou zveřejněny standardy pro vzdělání v antroposofické medicíně schválené světovou zdravotnickou organizací (World Health Organisation, WHO). Pro AM je to důležitý krok k oficielnímu uznání léčebné metody.

Příběh začal kongresem integrativní medicíny ve Stutgartu v roce 2016, na kterém se podílo také sdružení pro antroposfickou medicínu v Německu (Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland, DaMiD), a kterého se účastnil Dr.Zhong Qi, koordinátor WHO pro tradiční, komplementární a integrativní (TCI) medicínu. Pana Zhong Qi se hluboce dotkla prohlídka Filderklinik, jedné z antroposofických klinik v Německu. Přesto, že do té doby nebyl s antroposofickou medicínou blíže seznámen, tak doporučil začít s přípravami standardů vzdělávání pro WHO. Tím se započal několikaletý proces spolupráce Medicínské sekce při Geotheanu, Mezinárodní federace sdružení pro antroposofickou medicínu (International Federation of Antrhoposophical Medical Associations, IVAA) a WHO.

Celý článek o standardech, publikovaný v časopise Merkurstab v únoru 2022 najdete zde v němčiněv angličtině.