2. ročník Konferencie 7 umení v Bratislave od 1. – 6. júla 2018

Umelecký proces je neutíchajúce úsilie a prinášanie obetí do vlastnej premeny, v ktorej premáhame svoju povahu, svoje náklonnosti, svoje zvyky a stávame sa iným. Všetko, čo prijímame z teoretických výhľadov a vedy, to všetko síce pôsobí, ale až to, čo pôsobí hlbšie, nám dáva takú priebojnú silu, že sa v nás otvárajú nové zmysly. Až táto premena pôsobí
do procesov v človeku, ktoré ho nanovo vytvárajú a oživujú a cez utrpenie a bolesť kryštalizujú v múdrosť.
Ak oživujeme svoju dušu umením, spoznáme, že všetko, čo o ňom bolo napísané, je pravda.

Konferencia 7 umení je otvorená pre všetkých vážne hľadajúcich, ktorí  majú úprimnú snahu k trpezlivému poznávaniu seba i sveta skrz umenie v opakovanej činnosti, vrátane začiatočníkov i tých bez tzv. talentu.

Večerné prednášky budú v roku 2018 na tému Sochárstvo a plastika.
Pracovné skupiny, ktoré otvárame:

SOCHÁRSTVO A PLASTIKA Oldřich Hozman ČR
max. 15 osôb, prihláška najneskôr do 24.6 – info ke stažení zde

HUDBA Jitka Koželuhová ČR
neobmedzený počet, prihláška najneskôr do 24.6 – info ke stažení zde

Pracovná skupina, ktorú otvoríme pri naplnení minimálneho počtu prihlásených do daného termínu:
BIOGRAFICKÁ PRÁCA  Proseminár 29.6. – 1.7. 2018 Barbora Filípková ČR
min.10 osôb, prihláška do 31.mája – info ke stažení zde

Přihláška ke stažení zde