ARTETERAPIE – proseminář 2023/24

Akademie sociálního umění Tabor otevírá ve školním roce 2023/2024 jednoletý proseminář arteterapie s názvem Barvy mezi nebem a zemí.

Setkání budou věnována poznání a uměleckému prožívání barev mezi nebem a zemí, kvalit planet sluneční soustavy a uchopení rytmu, který je součástí našeho života. K nahlédnutí do tajemství těchto principů se přiblížíme v rámci praktikování různých uměleckých cvičení s využitím rozličného materiálu. Podstatné bude zažít Krásu, Harmonii a úctu – tři podstatné prvky v terapii.

Více k prosemináři.

Vedle prosemináře je možné navštívit víkendový letní arteterapeutický workshop. Více k workshopu.

Lektor
Bc. Ada Rosin, dipl. Arteterapeut
Věnuje se lektorování, vedení kurzů a individuální terapeutické práci. Vedla první anthroposofické studium umělecké terapie v ČR a v současné době připravuje další běh studia.