Akademie antroposofické farmacie, 3.ročník

V roce 2021 se konal první ročník 5ti letého studia antroposofické farmacie určený především pro země střední, severní a východní Evropy. První dva ročníky se konaly v Polsku a zároveň online. Letošní, třetí ročník, se bude konat v Lotyšské Rize 17.-24.6.2023 a je stále možné se ke studiu přihlásit.

Studium je určeno především pro studenty a profesionály všech oborů antroposofické medicíny a farmacie. Farmaceuté mohou zároveň na základě studia získat mezinárodně uznávaný certifikát International Association of Anthroposophic Pharmacist (IAAP).

Akademie je také velice inspirativní mezinárodní setkání studentů a výrobců antroposofických léků např. z Dánska, Rumunska, Lotyšska, Polska, Ruska i České Republiky. Přednášky se konají v angličtině a polštině, ruštině a němčině s překladem do angličtiny.

Více k akademii a k programu letošního ročníku zde.

Přihlášky směřujte na Dr. Marka Roszkiewicze (E-mail: ).

Videa z prvního ročníku jsou již na vyžádání k dispozici.