Epika – Lyrika – Drama

Přijměte pozvání na cyklus seminářů tvořivé řeči, řecké gymnastikyhláskové eurytmie.

Posílíme vztah k řeči a tím i k okolnímu světu a k nám samotným. Prohloubíme spojení s vlastním hlasem, projasníme artikulaci, vypěstujeme si cit pro přirozenou intonaci.

V pěti navazujících setkáních se zaměříme na epickou mluvu, která podnítí obrazutvornost v duši posluchače a zavede jej hluboko do příběhu. Budeme vyprávět báje, pohádky, příběhy… Vypravěč je v každém z nás. Nechme jej promluvit!

Setkání nad EPIKOU se konají vždy v pátek od 17.00 do 20.00 a v sobotu od 9.00 do 19.00.

22.–23. září 2023

10.–11. listopadu 2023


12.–13. dubna 2024


17.–18. května 2024


14.–16. června 2024


Určeno pro učitele, rodiče a všechny přátele živého Slova.

Přihlášky Eva Helebrantová, , tel. 777 666 845

více v letáku