Terapie infekčních onemocnění, portál Anthromedics

Vážení odborníci se zájmem o antroposofický přístup v léčbě a terapii. Rádi bychom Vám doporučili odborný portál pro antroposofickou medicínu Anthromedics. V části věnující se praxi najdete, mimojiné, také články k terapii infekčních onemocnění a k paliativní péči při bolesti, strachu, dyspnoe nebo otocích. Články jsou na stránkách portálu Anthromedics nejen v německém, ale i anglickém jazyce.

Valná hromada Sdružení, 30.5.2020

Milí přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Rohovory o smyslu a cílech SDPAM a na Valnou hromadu Sdružení, které se budou konat v sobotu 30.5.2020 v prostorách Antroposofické společnosti v Hošťálkově ulici v Praze. Vzhledem k mimořádné situaci Vás prosíme předem o potvrzení účasti, např. na email info@antroposofickamedicina.cz. V případě, že víte, že se nemůžete účastnit, prosíme o včasné vyplnění a odeslání plné moci, aby valná hromada […]

Pandemie virového onemocnění COVID 19 – hlediska a perspektivy

Dr. Mathias Girke společně s Dr. Georgem Soldnerem sepsali obsáhlou esej o situaci kolem virového onemocnění COVID 19. V článku nabízí různé pohledy týkající se původu virového onemocnění, jeho průběhu, léčby i salutogeneze. Navíc představují důvody vzniku a možná řešení. Článek najdete zde v českém překladu pana Karla Dolisty, jazykové úpravě paní Dr. Horákové a s odbornou korekturou Dr. Mílka a Mgr. Adamcové. Tento […]

Zájezd do Goetheana, konference 100 let AM, 12.-17.9.2020

Autobusový zájezd do Goetheana na konferenci u příležitosti výročí 100 let antroposofické medicíny.   V letošním roce si svět připomíná 100 let od založení antroposofické medicíny. Goetheanum v Dornachu u této příležitosti pořádá v září tohoto roku Celosvětovou konferenci o antroposofické medicíně. Název této konference je „Člověk jako most“, nosným tématem je propojení medicíny inspirované antroposofií Rudolfa Steinera s medicínou západní. […]

Dr. Georg Soldner: SARS CoV2, 12.3.2020

Dr. Georg Soldner, pediatr s dlouholetou lékařskou a publikační praxí publikoval článek o aktuální viróze. Dr. Soldner působí ve vedení Akademie antroposofické medicíny při Společnosti antroposofických lékařů v Německu (GAÄD) a je zástupcem vedoucího Lékařské sekce Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu. Pro zvěrolékaře jsou koronaviry každodenní záležitost, ale nyní koronavirus SARS-CoV 2 překročil hranici k člověku. Co […]

Prof. Dr. Harald Matthes a  Dr.Friedemann Schad, Světem obchází strach 13.3.2020

Věcně-vědecký článek k tématu koronavirus od prof. Haralda Matthese, vedoucího lékaře a Dr.Friedemanna Schada, primáře onkologie z nemocnice Havelhöhe v Berlíně.

Pečovatelské minimum antroposofické medicíny s Dettou Dargatz 2020/2021

Zveme Vás na 4 víkendové na sebe navazující semináře pečovatelských dovedností antroposofické medicíny.

Dr. Johannes Weinzirl, rozhovor 21.8.2019, IPMT, Český Krumlov

Vzpomínáš si na moment, kdy ses poprvé setkal s antroposofickou medicínou nebo antroposofií? Bylo to v rámci studia medicíny ve Vídni. Na jedné straně jsem byl velice fascinován moderními přírodovědeckými poznatky a velice rád jsem se jimi zabýval ale na druhé straně jsem se setkával s lidmi, kteří mluvili o tom, že v medicíně, tak jak se s ní běžně setkáváme v nemocnicích, […]

Společně pro zdraví – nový termín 31.10.-1.11.2020, Křtiny

Společnost antroposofických lékařů a farmaceutů SALF Vás srdečně zve na konferenci pořádanou při příležitosti 100. výročí založení antroposofické medicíny. Společně zde můžeme zažít neopakovatelný víkend, který Vám nechá nahlédnout do jedinečnosti antroposofické terapie, která je postavena na komplexním propojení fyzické, psychické a spirituální podstaty lidské bytosti. Na konferenci budou představeny modelové případy přístupu antroposoficky rozšířeného pohledu na člověka. […]

Workshop květinových koupelí, Velké Přílepy u Prahy, sobota 14.3.2020 10-12hod

Vyrobte si s námi na květinovém statku přírodní květinové šumivé bomby do koupele.