Příspěvky od

ČLOVĚK JAKO MOST – 100 LET ANTROPOSOFICKÉ MEDICÍNY

Za slunného počasí babího léta se v týdnu od 12. do 20. září 2020 uskutečnila ve Švýcarsku v Dornachu mezinárodní konference „100 let antroposofické medicíny-Člověk jako most.“  Příprava této obsahově mimořádně bohaté konference trvala dva roky a po zkomplikování epidemií se mohla konat jen díky výjimečnému úsilí cca dvacetičlenného přípravného týmu a nespočetného množství spolupracovníků.

Dr. Georg Soldner: SARS CoV2, 12.3.2020

Dr. Georg Soldner, pediatr s dlouholetou lékařskou a publikační praxí publikoval článek o aktuální viróze. Dr. Soldner působí ve vedení Akademie antroposofické medicíny při Společnosti antroposofických lékařů v Německu (GAÄD) a je zástupcem vedoucího Lékařské sekce Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu.

Dr. Johannes Weinzirl, rozhovor 21.8.2019, IPMT, Český Krumlov

Vzpomínáš si na moment, kdy ses poprvé setkal s antroposofickou medicínou nebo antroposofií?

Bylo to v rámci studia medicíny ve Vídni. Na jedné straně jsem byl velice fascinován moderními přírodovědeckými poznatky a velice rád jsem se jimi zabýval ale na druhé straně jsem se setkával s lidmi, kteří mluvili o tom, že v medicíně, tak jak se s ní běžně setkáváme v nemocnicích, neberou ohled na člověka.